11:52:44 - شنبه 3 دسامبر 2016
نامه ای سرگشاده به خانم های گرامی کشور خودمان
سراج خبر :محمدرضا سابقی؛ زن بودن حال غریبی است  که با واژه ها منتقل نمی شود. زن بودن شرایط سختی دارد که با کلمات قابل توصیف نیست.و البته مرد بودن هم.والبته انسان بودن هم.. اما وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می شود همه ی چشم و گوش و زبان ها به سراغ مردان می […]

سراج خبر :محمدرضا سابقی؛ زن بودن حال غریبی است  که با واژه ها منتقل نمی شود.
زن بودن شرایط سختی دارد که با کلمات قابل توصیف نیست.و البته مرد بودن هم.والبته انسان بودن هم..

اما وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می شود همه ی چشم و گوش و زبان ها به سراغ مردان می روند تا خطاب به آنها بگویند دست از خشونت علیه زنان بردارید و البته در جامعه ای که انواع قوانین و اقسام دستورالعمل ها  بخش بزرگی از حقوق زنان را نادیده می گیرند، در جامعه ای که مردان قوانین را می نویسندو اجرا می کنند، بسیار طبیعی است که زنان همه ی ناروایی ها را از سوی ایشان ببینند.

اما موضوع به همینجا ختم نمی شود، درد درست از جایی آغاز می شود که زنها خودشان علیه خودشان و سپس هم جنسانشان دست به خشونت می زنند و با انواع بی حرمتی ها ، بی اخلاقی ها و آزارهای روحی و روانی جان و دل یکدیگر را می آزارند.

خودرا برتر دانستن.خودرا زیباتر دانستن و برای رقابت در عرصه ی زیبایی های جسمی هرکاری کردن..یکدیگر را لجن مال کردن. مهمانی های کمرشکن را عرصه ی خالی کردن عقده های خود کم بینی و به رخ کشیدنهای بی سرانجام قرار دادن.
در ترافیک بی پایان خریدهای هیستریک ماندن
به خاطر پُز دادن به همدیگر و نه چیز دیگری، به سفرهای آنچنانی خارجی رفتن و سوغاتی فقط ۱۰۰۰ تا عکس جورواجور آوردن

صدها کانال تلگرامی زنانه تشکیل دادن و در آنها فقط به جدال برسر جنسیت اندیشیدن و در آنها فقط از تجملات و زیبایی های جسمی حرف زدن
برای همدیگر جوک و لطیفه ساختن
با حربه ی جاذبه های جنسی مردان را فریفتن و به خویش نازیدن
شوهرها و برادران و پدران یکدیگر را دزدیدن
و
و
و

اینها تنها نمونه هایی از خشونت هایی است که تعدادی از ما هرصبح تا شب علیه خویش و هم جنسانمان انجام می دهیم و اسمش را هم روشنفکری و به روز بودن می گذاریم.

پرواضح است که همه ی زنان ما این گونه نیستنداما اگر حتی به تعداد انگشتان دست، رفتارهایی از اینگونه که گفتیم در جامعه باشد که هست، جای تاسف فراوان دارد.

این مطلب را اول به خودم می نویسم ، تا بارها و بارها بخوانم و بفهمم.

درد ناک است دیدن همجنسان خویشتن در مدل های فوق و رنج کشیدن و دم برنیاوردن.

دردناک است تهی شدن تدریجی جامعه از زنان اهل کمال و اهل کتاب.

از زنان آرام خوش سخن
از زنان فهیم و با اخلاق
از زنان نجیب و عفیف
از زنانی که مامن آرامش  و منشا تربیت و آزادگی اند.

دردناک است نبودن این همه زیبایی؛ عشق، معنویت، پاکی، آرامش و شادی
دردناک است زن بودن و اینگونه نبودن.

پاییز ! نارنجی های درونت را پاس بدار…روبروی آینه بایست و این جمله ها را بلند بلند بخوان

پاییز ! نارنجی رنگ زنان نازک نارنجی نیست، نارنجی همان نارنج تلخ بغضی است که در گلویم می شکند و از چشم هایم بیرون می ریزد..

زن باشیم تا نسل لطافت و عشق از بین نرود
زن باشیم و مهربانی را به لهجه ی لطیف گنجشک ها هجّی کنیم تا زندگی نمیرد .

منبع:
 1. مینا شهپر   دسامبر 10, 2016  

  با سلام
  بسیار زیبا نوشته اید.
  زنان نارنجی!!
  جالب بود.

 2. ش؛ مصطفوی   فوریه 7, 2017  

  بسیار زیبا و متین موضوع را تبیین نمودید

 3. نرگس اخوان   مارس 6, 2017  

  خشنونت زنان بر علیه خودشان و اینکه بعضی از دختران با عدم حفظ شان و مقام زن به خودشان و دیگران آزار می رسانند در جوامع غیر اسلامی بسیار وسیع است و بدبختانه این گرفتاری در میان عده ای از زنان و دختران مسلمان و ایرانی هم به علت نفوذ فرهنگ بیگانه و نظریات فیلسوفان مادی نگر رو به گسترش است.
  و باید افراد دانا و قران محور بیشتر وارد عرصه شوند.
  هرچند متاسفانه رسانه های فراوان و گسترده در دست دشمنان اخلاق و انسانیت است .
  از نویسنده محترم آقای سابقی هم تشکر می کنم

 4. فرنگیس تاجیک   اکتبر 1, 2017  

  عالی
  عالی
  عالی………..

 5. ناشناس   اکتبر 1, 2017  

  خوب بود عزیز

مسجد فاطمه الزهرا(س) برنامه تابستانه مسجد الزهرا برنامه اندروید تبلیغات برندآپ برندآپ