function ctSetCookie(c_name, value, def_value){document.cookie = c_name + '=' + escape(value) + '; path=/';}ctSetCookie('ct_checkjs', '509740457', '0');

از سال ۶۸ با برنامه برنامه ریزی شده فتنه ۸۸ را بوجود آوردند

پایگاه خبری تحلیلی سراج نیوز (serajkhabar.ir) :

از سال ۶۸ برنامه ریزی کرده بودند که منتهی شد به فتنه ۸۸ و اینها آمدند گفتند همانطوری که در غرب لوتر و کالوین آمدند مسیحیت را خانه نشین کردند و یعنی نظام سکولار غربی را پایه گذاری کرده بودند ما هم باید در ایران اسلام را خانه نشین کنیم!

به گزارش سراج نیوز، سیدیاسر جبرائیلی روز گذشته به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی در مسجد و مجتمع فرهنگی امام محمد باقر(ع) مشهد مقدس سخنرانی کرد که بخش مهم این سخنرانی را در زیر می خوانید:

خیلی از افرادی که نسبتی با انقلاب اسلامی ندارند سعی کردند فتنه ای که خردادماه ۸۸ کشور افتاد را تقلیل بدهند به یک مسئله ای به اسم نارضایتی بخشی از رأی دهندگان به آقای میرحسین موسوی و بلکه به حرف هایی که مثلا آقای رئیس جمهور وقت در مناظرات زدند نسبت دهند. گفتند این فتنه نبود و طراحی هم نبود احمدی نژاد آمد حرف هایی زد تا بعضی ها ناراحت شوند و بریزند تو خیابان اعتراض کنند الان هم بله اشتباه کردند و هر دو طرف اشتباه کردند و باید با هر دو طرف برخورد شود و هم احمدی نژاد و هم موسوی باید با آنها برخورد شود و دیگر اسمش را فتنه نگذارید و ماجرا همین بود یک عده گفتند تقلب شده و ناراحت بود و این اعتراضات شروع شد ولی اینها یا نمی خواهند یا نمی توانند برخی از واقعیت های سال ۸۸ را ببینند.

فتنه ۸۸ توسط جریانی سازماندهی شد که از ابتدای انقلاب اسلامی در مقابل حرکت انقلابی مردم ایران بود و این ها هیچوقت دلشان با مردم انقلابی ایران صاف نشد. اینها یک جریانی بودند یک تفکری بودند و هستند که از همان ابتدای انقلاب و از ماه های شروع منتهی به مسیری که حضرت امام برای پیروزی انقلاب ترسیم کرده بود، جلوی آن را بگیرند و براندازی کرده بودند. این جریان لیبرال های ایرانی هستند و این جریان قائل به جدایی دین از سیاست هستند و قائل به حاکمیت غیر خدا، قائل به محدود کردن اسلام به مسجد و خانه و حذف اسلام از عرصه سیاسی و اجتماعی و از همان ابتدای انقلاب شروع کردند به مانع تراشی در مسیر مردم و امام.

مرحوم مهندس بازرگان چندماه مانده به انقلاب به پاریس خدمت امام رفت که وساطت کند تا شاه بماند و سلطنت بکند ولی حکومت نکند یعنی برای حفظ سلطنت بودند و شاه هم به اینها امید بسته بود و بختیار هم که از طیف اینها بود به نخست وزیری انتخاب کرده بود. امام هم زیر بار نرفتند و گفتند اگر شاه بماند این انقلاب را خاموش خواهد کرد.

شورای انقلاب پس از پیروزی انقلاب، بازرگان را به عنوان رئیس دولت موقت به امام معرفی می کند و امام هم به بازرگان حکم می دهند و تأکید می کنند که بازرگان فقط تا تصویب قانون اساسی و انتخابات رفراندوم جمهوری اسلامی را برگزار کنند، بمانند  تا فضا برای شکل گیری دولت رسمی کشور مهیا گردد.

با اینکه امام به بازرگان تأکید کرده بودند حق ندارد از نگاه حزبی خودشان مایه بگذارند و کابینه را با نهضت آزادی بچینند اما بازرگان کابینه دولت موقت را با اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و همان لیبرالیسم وارد کرد. اینها مخالف اسلام سیاسی بودند و  مانع شکل گیری نظام اسلامی بودند آنها جمهوری اسلامی را قبول نداشتند و اصرار داشتند تا جمهوری دمکراتیک اسلامی باشد که امام فرمودند جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر.

وقتی مردم در روز ۱۲ فروردین ۵۸ به جمهوری اسلامی رأی دادند و دیدند دیگر کاری از دست شان بر نمی آید قانونی را تصویب کردند که بر گرفته بود از قانون اساسی فرانسه و الجزایر و چند کشور دیگر که هیچ رنگ و بویی از اسلام نداشت و همان موقع عده ای گفتند آقا قانون مشروطه شرف داشت به این قانونی که شما تنظیم کردید؟ این بود علما و مردم به پا خواستند و گفتند چرا در این قانون اثری از ولایت فقیه نیست؟ اعتراض کردند علما نامه دادند اما امام سکوت کرد و این خیلی مهم است امام در فاصله پیروزی انقلاب تا زمانی که اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی تصویب شد، سکوت کردند. با اینکه تاکید کرده بودند مختصات انقلاب چه باید باشد و برای احیای ولایت فقیه داریم مبارزه می کنیم، توی این فاصله سکوت کردند چرا سکوت کردند؟ چون نمی خواستند از موضع رهبری ولایت فقیه را تحمیل کنند و خواستند تا مردم خودشان انتخاب کنند.

مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و مردم به نخبگان سیاسی و به قائلان اسلام سیاسی رای دادند و این مجلس شکل گرفت و مجلس هم پیش نویسی که بازرگان تهیه کرده بود را قبول نداشت و به تغییر آن شروع کرده بودند وقتی که اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان برای قانون اساسی  تصویب شد آقای بازرگان و دولتش جلسه تشکیل دادند تا مجلس خبرگان را منحل کنند خودشان منتخب مردم نبودند و در مجلس خبرگان رهبری رای مردم را نداشتند اینها دولت موقتی بودند تا چندتا کاری انجام دهند اما جلسه ای تشکیل داده بودند تا نمایندگانی که منتخب مردم در مجلس خبرگان بودند را منحل کنند این کینه لیبرالیسم ایرانی از اسلام سیاسی بود.

اینجا هم موفق نشدند و امام توی دهانشان زدند ولی دست بر نداشتند جریان نهضت آزادی، لیبرال ها به شکل غیرمستقیم بلکه مستقیم با منافقین و دوره ای هم با بنی صدر پیوند خوردند که نظام را ساقط کنند و تلاش ها همان سال های اول برای سرنگونی نطام اسلامی از سوی جریان لیبرال ها شروع شده بود. بعد در بیت آقای منتظری لانه کردند و ایشان را سخنگوی اپوزیسیون کرده بودند و می خواستند از طریق ایشان کار نظام را بسازند که موفق نشدند.

از سال ۶۸ برنامه ریزی کرده بودند که منتهی شد به فتنه ۸۸ و اینها آمدند گفتند همانطوری که در غرب لوتر و کالوین آمدند مسیحیت را خانه نشین کردند و یعنی نظام سکولار غربی را پایه گذاری کرده بودند ما هم باید در ایران اسلام را خانه نشین کنیم و شروع کردند حمله به عقاید دینی مردم و گفتند هرچقدر اعتقاد مردم به اسلام کمتر باشد ما راحت تر می توانیم ریشه اسلام را بزنیم و محدودش کنیم به رابطه فرد با خدا، تا اسلام در عرصه سیاسی و اجتماعی تجلی نداشته باشد و از سال ۶۸ مطالعات شان را شروع کردند در مرکز تخقیقات استراتژیک ریاست جمهوری به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی و اینها به آنجا رفتند و لانه کردند و به معنی واقعی پس از آقای منتظری گرد هاشمی رفسنجانی جمع شدند.

از سال ۷۶ که اصلاح طلبان روی کار آمدند و به اجرای مدلشان پرداختند و مدلشان چه بود؟ گفتند آنقدر اسلام را بزنیم و وقتی که اسلام را زدیم اعتقاد مردم را از آنها گرفتیم دیگر مردم به فکر حکومت اسلامی هم نخواهند بود و شما روزنامه های سال ۷۶ به بعد را ببینید و روزنامه های موسوم به زنجیره ای که آیات قرآن را زیر سوال بردند! گفتند کی گفته عمر حضرت نوح ۹۵۰ سال بوده این عمر قوم حضرت نوح بوده و خود خاتمی هم جایی گفته این قرآن برای عهد زمان خودش بوده و دیگر قابل استناد نیست و خود خاتمی گفته بود برای اینکه توسعه پیدا کنیم باید منش و بینش غرب را بپذیریم و غربی شویم و همان حرفی که سیدحسن تقی زاده در دوران مشروطه می زد اینها همان را تکرار می کردند و سال ۷۸ به تصور اینکه الان جامعه مهیا شده یک فتنه ای را در دانشگاه تهران کلید زده بودند تا کار نظام را بسازند آنجا موفق نشده بودند و به مجلس ششم رفتند و تحصن کردند تا رفراندوم برگزار کنند تا بلکه علیه قانون کاری کنند باز موفق نشدند و مردم با آنها همراهی نکردند.

از سال ۸۵ پروژه ای را خانم الهه کولایی شروع کرد برای مطالعه بر روی انقلاب های رنگی که در کشورهای اقمار شوروی سابق شکل گرفته بودند مثل قرقیزستان، اوکراین در گرجستان و برای سرنگونی جمهوری اسلامی باید یکی از این مدل ها را پیاده کنیم و یک کتابی را هم در باره انقلاب های رنگی منتشر کرده بودند  منتهی همان زمان حمیدرضا جلایی پور از اصلاح طلبان گفت شما نمی توانید انقلاب رنگی را در کشور پیاده کنید و مدل انقلاب رنگی این بود که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری رای نمی آورد و جمعیتی می توانست به کف خبابان بیاید و از طریق این جمعیت اقلیت اما فعال غلبه کنند بر آن جمعیت اکثریتی که رای داده بودند فعال نبودند و خاموش در خانه نشسته بودند و سال ۸۸ به سمت این مدل رفتند و تمام عناصر و ویژگی های انقلاب رنگی که در کشورهای شوروی سابق اتفاق افتاده بود را در جمهوری اسلامی پیاده کرده بودند.

مقام معظم رهبری فرمودند شما فکر کردید اینجا گرجستان است؟ در همان موقع و قبل از چند هفته انتخابات، هفته نامه تایم مصاحبه ای با میرحسین موسوی کرد و می نویسد جایگاه میرحسین موسوی در ریاست جمهوری کم و بیش به اندازه آیت الله خامنه ای قدرت نخواهد داشت و به خصوص در حوزه ساست خارجی و امنیت ملی و موسوی موکدا ابراز داشت که تجمعات خیابانی چشمگیر اخیر هفته های گذشته احتمالا ساختار قدرت را به نحوی بنیادین دگرگون خواهد ساخت و در واقع این اتفاق با فشار بر رهبری نسبت به پذیرش افکار عمومی را خواهد داشت ما پرسیدیم اگر انتخابات را ببازد آنوقت چه خواهد شد؟ ایشان پاسخ داد تغییر از مدت ها قبل آغاز شده است و تنها بخشی از آن به پیروزی انتخابات مربوط می شود و بخش های آن ادامه خواهد داشت و هیچ عقبگردی در کار نخواهد بود!

این همان مبنای شعار انتخابات بهانه است و اصل نظام نشانه است، بود. این ها دنبال این بودند تا کار نظام را یکسره کنند و نیامدند در انتخابات پیروز شوند یا شکست بخورند. خودشان گفتند تقلب دروغ بود از تاج زاده فیلمی منشر شد که گفت انتخابات را باختیم و خود میرحسین گفته بود که می خواهیم ساختار نظام را تغییر دهیم.

۹دی آمد و نظام به پشتوانه این مردم آنچنان قدرتمند است که هیچ کسی نمی تواند اصل نظام را تغییر دهد و هرگاه اصل نظام تهدید شد مردم به میدان آمدند و برای حفظ نظام مبارزه کردند . سال ۷۸ به خیابان ها آمدند و از انقلاب دفاع کردند و سال ۸۸ هم از نظام دفاع کردند این یعنی مبارزه.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
info@serajkhabar.ir

ثبت نظر »

۱) سراج خبر، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد.
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
پشتیبانی: بویر دیزاین