13:03:23 - پنج‌شنبه 29 آگوست 2019
یادداشتی از غلامعباس امیدوار؛ مرثیه‌ای برای عدالت؛ بدرود که در برخورد با فساد سفارش هیچ شخصی را نپذیرفتید

این روزها دستگاه قضایی در شعار و تا حدودی در عمل، برای برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی امید بخش جامعه ایران شده، اما گویی این قصه در کهگیلویه و بویراحمد از لونی دیگر است و مردم گفتار و عمل دستگاه قضایی را در این خصوص یکسان نمی‌بینند. برخورد با مفاسد، نه تنها نیازمند عزم و اراده درونی، بلکه نیاز به عوامل قضایی و اجرائی باورمند به مبارزه با فساد است و مجریان قضایی قوی و مستقل می‌طلبد.
پیش‌تر از آنکه رئیسی به ریاست دستگاه قضا منصوب شود و برخورد دستگاه قضایی با مفسدان را شدت دهد، مزارعی در کهگیلویه و بویراحمد این حرکت را آغاز کرده بود. همزمان با مزارعی، کرمی در دادستانی مرکز استان و تقوی در سازمان بازرسی استان نیز به نظارت بر دستگاه‌ها شدت داده بودند. اما در اسفند ۹۷، تقوی از بازرسی استان رفت و هم اکنون مزارعی نیز از دادگستری می‌رود و از این جمع تنها سومی مانده است.
همداستانی این سه منجر به برافتادن پرده‌هایی شد، بسیاری از مفاسد اداری و اقتصادی بر ملأ گشت و با برخی از مقامات و مسئولان اداری متخلف و همچنین با برخی از اقدامات منجر به مفاسد اقتصادی برخورد شد و برخی از سرمایه داران وابسته به قدرت (برخی نمایندگان) مجبور به پرداخت مالیات شدند (هنوز بیشتر آنها مانده‌اند) و جامعه به مبارزه با فساد در عرصه اداری و اقتصادی امیدوار گشت.
در زمستان گذشته، به جان مزارعی سوء قصد شد تا بلکه بر روند جدیت وی در برخورد با فساد کاسته شود و برخی از مقامات استانی نیز به حمایت از بعض متخلفان، در تقابل با مزارعی برآمدند و اما مزارعی سفارش هیچ معمم و مکلایی را نپذیرفت و شد سرگذشت امروز و مرثیه برای رفتن وی و عدالت ناقص و ناقض!
اما در این میان، توده‌ها انتظار داشتند که قلم‌ها و زبان‌ها نیز در حمایت از کارگران مظلوم اخراجی کارخانه قند و سایر دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها و در برخورد با مدیران متخلف و استخدام‌های فله‌ای گسترده در دانشگاه‌ها و ادارات نیز تحرکی داشته باشند، اما نشد و شد آنچه که می‌بایست مزارعی کوچ کند و متخلفان و متقلبان و مفسدان بمانند و دستگاه قضایی عقب نشینی کند، وا دهد و باور مردم به اینکه اصحاب قدرت و ثروت ماندگارند، تقویت شود…
متخلفان اداری و اقتصادی، وابستگان و مورد حمایت برخی از نمایندگان استان در مجلس هستند که اقدامات اداری (همچون استخدام‌های غیرقانونی، برگزاری مناقصات صوری و …) و امکانات اقتصادی آنها برای سبد رأی نمایندگان اثرگذار است و با توجه به اینکه مزارعی وعده داده بود با تخلفات انتخاباتی برخورد خواهد کرد، وجود وی را خطرناک می‌دیدند. عمله قدرت و ثروت نه تنها مزارعی را برنتافتند، بلکه (همانگونه که تهدید کرده‌اند) قطعاً در آینده نزدیک با کبنا نیوز برخورد خواهند کرد. البته آنگونه که رئیسی گفته، دستگاه قضا باید از «رسانه‌های سوت زن» در فساد حمایت کند.
متاسفانه در کشور مرسوم شده که برخی از مقامات از مفسدان و مجرمان حمایت کنند؛ به گونه‌ای که اخیراً به روایت سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، ۳۰۰ مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک با پلیس تماس گرفته‌اند که او را آزاد کنند. اما آیا این مقامات برای حل مشکل و تضییع حق مردم محروم و فرودست چنین اقدامی می‌کنند و خود را هزینه حمایت از آن‌ها می‌کنند؟
به هر حال، هیچ کس بی عیب و نقص نیست و نمی‌توان گفت در زمان مزارعی دادگستری کاملاً موفق عمل کرد و مبرا از عیوب بوده و البته نتوانسته رضایت کامل مردم را در حوزه‌های دیگر (حل و فصل دعاوی میان مردم، رعایت انصاف در دعاوی میان مردم و دستگاه‌های دولتی و حفظ کرامت مردم در دادگستری و …) جلب نماید، اما از این منظر که برخی از مدیران متخلف در استخدام‌های بی ضابطه (فامیلی، طایفه‌ای و …) را به چالش کشید و نشان دادن بانک‌ها در اعطای وام با فرادستان و فرودستان چگونه برخورد می‌کنند و با رانت خواران اقتصادی همآرد شد، شایسته تقدیر است. اگرچه نتیجه قطعی از این اقدامات حاصل نشد و همه آن افراد متخلف اداری و اقتصادی هم اکنون در حال خوشی به سر می‌برند (برخی متخلفان اداری، به مدد حمایت نمایندگان ارتقاء اداری در تصدی مسئولیت‌ها یافتند) که البته قدرت آنها بیشتر بود و به دلایلی، برخورد با آنها خارج از توان مزارعی بود و آنان که می‌بایست همراهی می‌کردند، مخالفت کردند و نتیجه آن شد که مزارعی باید برود، نه که افراد متخلف مجازات شوند.
اقدامات مزارعی آغازگاه مبارره با فساد و حداقلِ مطالبات مردم در برخورد با بی عدالتی و مفاسد است، اما گامی بزرگ بود که از وی سر زد و قطعاً اقدامات ایشان، سطح انتظار جامعه را از جایگزین وی بیشتر کرده و مسئولیت بیشتری را متوجه ایشان می‌کند که همواره با مزارعی (مدیر قبل) مقایسه می‌شود؛ تا ببینیم چه شود.
و آنگونه شد که در منظر مردم استان کهگیلویه و بویراحمد، مزارعی نماد روحانیت شجاع در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی شد که اهل مماشات و تسامح نبود و بهترین داور این داستان، توده‌های مردم‌اند که شرح حال این قصه را خوب می‌دانند و وی را با یادهای خوب بدرقه می‌کنند و در اذهانشان به نیکی ماندگار می‌شود …

منبع:
مسجد فاطمه الزهرا(س) برنامه تابستانه مسجد الزهرا برنامه اندروید تبلیغات برندآپ برندآپ