19:44:43 - جمعه 13 دسامبر 2019
دهراب پور: اختلافی در بین اصولگرایان وجود ندارد

دهراب پور: اختلافی در بین اصولگرایان وجود ندارد
سراج نیوز
کیان دهرابپور از کاندیداهای مجمع اصولگرایان حوزه بویراحمد و دنا در انتخابات یازدهم مجلس ضمن تشکر از «ستار هدایتخواه» به جهت صداقت و صراحتشان در مصاحبهای که با بعضی از خبرگزاری‌ها در رابطه با انتخاب کاندیدای نهایی اصولگرایان شهرستانهای بویراحمد و دنا داشته اند، تاکید کرد: همانطور که آقای دکتر هدایتخواه به عنوان فصل الخطاب بیان فرموده اند؛ کاندیدای نهایی این جریان بعد از اعلام صلاحیتهای کاندیداهای ثبت نام شده با نظرسنجی عمومی علمی انجام خواهد گرفت و هر کاندیدایی که در نظرسنجی ها به عنوان کاندیدای نهایی مشخص گردید، سایر کاندیداهای مجمع اصولگرایان برای موفقیت جریان کنار خواهند رفت.
وی اضافه کرد: که هیچگونه اختلافی در زمان حال در بین اصولگرایان شهرستانهای بویراحمد و دنا وجود ندارد.

منبع:
مسجد فاطمه الزهرا(س) برندآپ تبلیغات تبلیغات برندآپ برندآپ