تدریس فیزیک

استاد نابغه فیزیک در فارس، تدریس با روش منحصر به فرد

مهندس سید محمد رضوی پور

تلفن ۰۹۱۷۵۱۷۳۹۳۵

شیراز خانه کنکور کیمیا

شماره تماس آموزشگاه:

۳۶۲۶۶۶۱۱ – ۳۶۲۶۹۹۱۱ (شیراز)

زرگری کوچه ۱۵

bigtheme